Adkomst: Området har adkomst via Nordlysveien som tar av fra siste rundkjøring på RV44 like nord for Bryne. Adkomst og veisystem er dimensjonert for alle typer trafikk.

Hvor: Vardheia næringsområde ligger i grenseområdet mellom Klepp og Time kommune. Alle tomtene i Ørnatua Næringspark ligger i Klepp kommune. Området ligger svært nær Bryne sentrum og har kort vei til boligområder, sentrumsfunksjoner, hotell og offentlige tjenestetilbud.

Fleksible løsninger: Leie, eie, bygge eller flytte rett inn. I Ørnatua Næringspark er alle muligheter åpne. Vi vil legge forholdene til rette for at din bedrift kan etablere seg på den måten som bedriften selv ønsker.

Målgrupper: Ørnatua Næringspark er regulert til kontor/industri/lager. Målsettingen er å tilby etableringsmuligheter til selskaper som kan bidra til å videreutvikle det industrielle miljøet som allerede finnes i Vardheia. Forholdene ligger spesielt godt til rette for å etablere plasskrevende virksomheter som har behov for kontor/lager bygg og god størrelse på uteområde. Plasskrevende virksomheter med tilknytning til offshore/olje/gass er en sentral målgruppe.

Regulering: Reguleringen tillater inntil 4 etasjes bygg, en kontorstørrelse på inntil 25m2 pr. ansatt og minimum 1 parkeringsplass pr. ansatt, men ingen maksimalgrense for antall parkeringsplasser.