Vardheia næringsområde har allerede en rekke etablerte bedrifter, og ligger strategisk plassert i grenseområdet mellom Klepp og Time kommune.

At Bryne ble kåret til «Norges næringsby» i 2012, sier noe om aktivitetsnivået i næringslivet og perspektivet på næringsutviklingen på Jæren. Det betyr nyetableringer, at det skapes nye arbeidsplasser og vekst i produktivitet og lønnsomhet. Det har skjedd en gradvis utvikling fra store landbruksbedrifter til mer og mer oljerelatert industri.

Mange av bedriftene som er en del av denne utviklingen, holder til i Vardheia næringsområde som ligger ved kommunegrensen mellom Klepp og Time, ca 2 km fra Bryne sentrum. Her er til sammen 32 etablerte bedrifter med ca 600 ansatte.

Klepp kommune tar mål av seg til å være en «ja-kommune» som ønsker å tilrettelegge best mulig for næringsvirksomhet. Bedrifter betaler f.eks. ikke eiendomsskatt.